Səviyyələr sistemi

 

İngilis dili: səviyyələr sistemi

İngilis dilinin xarici dil kimi tədrisi sahəsində beynəlxalq standartlara əsaslanaraq (TEFL - Teaching English as a Foreign Language), biz məktəbimizdə tədris prosesini dünyanın bütün məktəblərində vahid standart səviyyələrinə uyğun olan bir neçə səviyyələrə ayırmışıq. Məsələn, müəyyən səviyyə qrupunda yalnız eyni dərəcədə ingilis dilini bilən məktəblilər oxuyur.
Məktəbimizdə ingilis dilinin tədrisi ingilis dilinin bilik səviyyələrinə müvafiq olaraq mərhələ şəklində aparılır. Bu mərhələlər aşağıdakılardır:

Beginner
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate
Advanced

Ətraflı məlumat